Ontslag Helle

Uw werkgever in Helle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helle. Uw werkgever in Helle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helle of met bevallingsverlof bent in Helle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helle
 • Als u in Helle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helle wilt opnemen;
 • Omdat u in Helle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helle. Uitzonderingen in Helle;
 • Als uw werkgever in Helle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helle niet geschikt voor uw werk in Helle of
 • u functioneert niet voldoende in Helle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helle verblijft, dan mag uw werkgever in Helle u eveneens wel ontslaan.