Ontslag Hell

Uw werkgever in Hell mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hell zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hell

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hell. Uw werkgever in Hell mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hell arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hell niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hell te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hell u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hell of met bevallingsverlof bent in Hell.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hell kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hell die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hell
 • Als u in Hell lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hell wilt opnemen;
 • Omdat u in Hell lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hell lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hell wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hell op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hell

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hell. Uitzonderingen in Hell;
 • Als uw werkgever in Hell bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hell aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hell gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hell niet geschikt voor uw werk in Hell of
 • u functioneert niet voldoende in Hell.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hell

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hell niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hell of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hell verblijft, dan mag uw werkgever in Hell u eveneens wel ontslaan.