Ontslag Helkant

Uw werkgever in Helkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helkant. Uw werkgever in Helkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helkant of met bevallingsverlof bent in Helkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helkant
 • Als u in Helkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Helkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helkant. Uitzonderingen in Helkant;
 • Als uw werkgever in Helkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helkant niet geschikt voor uw werk in Helkant of
 • u functioneert niet voldoende in Helkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helkant verblijft, dan mag uw werkgever in Helkant u eveneens wel ontslaan.