Ontslag Helhuizen

Uw werkgever in Helhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helhuizen. Uw werkgever in Helhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helhuizen of met bevallingsverlof bent in Helhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helhuizen
 • Als u in Helhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Helhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helhuizen. Uitzonderingen in Helhuizen;
 • Als uw werkgever in Helhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helhuizen niet geschikt voor uw werk in Helhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Helhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Helhuizen u eveneens wel ontslaan.