Ontslag Helhoek

Uw werkgever in Helhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helhoek. Uw werkgever in Helhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helhoek of met bevallingsverlof bent in Helhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helhoek
 • Als u in Helhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Helhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helhoek. Uitzonderingen in Helhoek;
 • Als uw werkgever in Helhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helhoek niet geschikt voor uw werk in Helhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Helhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Helhoek u eveneens wel ontslaan.