Ontslag Helenaveen

Uw werkgever in Helenaveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helenaveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helenaveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helenaveen. Uw werkgever in Helenaveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helenaveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helenaveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helenaveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helenaveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helenaveen of met bevallingsverlof bent in Helenaveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helenaveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helenaveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helenaveen
 • Als u in Helenaveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helenaveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Helenaveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helenaveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helenaveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helenaveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helenaveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helenaveen. Uitzonderingen in Helenaveen;
 • Als uw werkgever in Helenaveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helenaveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helenaveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helenaveen niet geschikt voor uw werk in Helenaveen of
 • u functioneert niet voldoende in Helenaveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helenaveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helenaveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helenaveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helenaveen verblijft, dan mag uw werkgever in Helenaveen u eveneens wel ontslaan.