Ontslag Heldensedijk

Uw werkgever in Heldensedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heldensedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heldensedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heldensedijk. Uw werkgever in Heldensedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heldensedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heldensedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heldensedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heldensedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heldensedijk of met bevallingsverlof bent in Heldensedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heldensedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heldensedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heldensedijk
 • Als u in Heldensedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heldensedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Heldensedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heldensedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heldensedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heldensedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heldensedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heldensedijk. Uitzonderingen in Heldensedijk;
 • Als uw werkgever in Heldensedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heldensedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heldensedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heldensedijk niet geschikt voor uw werk in Heldensedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Heldensedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heldensedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heldensedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heldensedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heldensedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Heldensedijk u eveneens wel ontslaan.