Ontslag Helden

Uw werkgever in Helden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helden. Uw werkgever in Helden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helden of met bevallingsverlof bent in Helden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helden
 • Als u in Helden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helden wilt opnemen;
 • Omdat u in Helden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helden. Uitzonderingen in Helden;
 • Als uw werkgever in Helden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helden niet geschikt voor uw werk in Helden of
 • u functioneert niet voldoende in Helden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helden verblijft, dan mag uw werkgever in Helden u eveneens wel ontslaan.