Ontslag Helbroek

Uw werkgever in Helbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helbroek. Uw werkgever in Helbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helbroek of met bevallingsverlof bent in Helbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helbroek
 • Als u in Helbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Helbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helbroek. Uitzonderingen in Helbroek;
 • Als uw werkgever in Helbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helbroek niet geschikt voor uw werk in Helbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Helbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Helbroek u eveneens wel ontslaan.