Ontslag Hekkum

Uw werkgever in Hekkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hekkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hekkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hekkum. Uw werkgever in Hekkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hekkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hekkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hekkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hekkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hekkum of met bevallingsverlof bent in Hekkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hekkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hekkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hekkum
 • Als u in Hekkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hekkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hekkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hekkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hekkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hekkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hekkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hekkum. Uitzonderingen in Hekkum;
 • Als uw werkgever in Hekkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hekkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hekkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hekkum niet geschikt voor uw werk in Hekkum of
 • u functioneert niet voldoende in Hekkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hekkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hekkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hekkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hekkum verblijft, dan mag uw werkgever in Hekkum u eveneens wel ontslaan.