Ontslag Hekendorp

Uw werkgever in Hekendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hekendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hekendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hekendorp. Uw werkgever in Hekendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hekendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hekendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hekendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hekendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hekendorp of met bevallingsverlof bent in Hekendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hekendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hekendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hekendorp
 • Als u in Hekendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hekendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Hekendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hekendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hekendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hekendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hekendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hekendorp. Uitzonderingen in Hekendorp;
 • Als uw werkgever in Hekendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hekendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hekendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hekendorp niet geschikt voor uw werk in Hekendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Hekendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hekendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hekendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hekendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hekendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Hekendorp u eveneens wel ontslaan.