Ontslag Hekelingen

Uw werkgever in Hekelingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hekelingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hekelingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hekelingen. Uw werkgever in Hekelingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hekelingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hekelingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hekelingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hekelingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hekelingen of met bevallingsverlof bent in Hekelingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hekelingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hekelingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hekelingen
 • Als u in Hekelingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hekelingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hekelingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hekelingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hekelingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hekelingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hekelingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hekelingen. Uitzonderingen in Hekelingen;
 • Als uw werkgever in Hekelingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hekelingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hekelingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hekelingen niet geschikt voor uw werk in Hekelingen of
 • u functioneert niet voldoende in Hekelingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hekelingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hekelingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hekelingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hekelingen verblijft, dan mag uw werkgever in Hekelingen u eveneens wel ontslaan.