Ontslag Heiveld

Uw werkgever in Heiveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiveld. Uw werkgever in Heiveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiveld of met bevallingsverlof bent in Heiveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiveld
 • Als u in Heiveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiveld. Uitzonderingen in Heiveld;
 • Als uw werkgever in Heiveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiveld niet geschikt voor uw werk in Heiveld of
 • u functioneert niet voldoende in Heiveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiveld verblijft, dan mag uw werkgever in Heiveld u eveneens wel ontslaan.