Ontslag Heitrak

Uw werkgever in Heitrak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heitrak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heitrak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heitrak. Uw werkgever in Heitrak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heitrak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heitrak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heitrak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heitrak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heitrak of met bevallingsverlof bent in Heitrak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heitrak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heitrak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heitrak
 • Als u in Heitrak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heitrak wilt opnemen;
 • Omdat u in Heitrak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heitrak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heitrak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heitrak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heitrak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heitrak. Uitzonderingen in Heitrak;
 • Als uw werkgever in Heitrak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heitrak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heitrak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heitrak niet geschikt voor uw werk in Heitrak of
 • u functioneert niet voldoende in Heitrak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heitrak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heitrak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heitrak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heitrak verblijft, dan mag uw werkgever in Heitrak u eveneens wel ontslaan.