Ontslag Heistraat

Uw werkgever in Heistraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heistraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heistraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heistraat. Uw werkgever in Heistraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heistraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heistraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heistraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heistraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heistraat of met bevallingsverlof bent in Heistraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heistraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heistraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heistraat
 • Als u in Heistraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heistraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Heistraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heistraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heistraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heistraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heistraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heistraat. Uitzonderingen in Heistraat;
 • Als uw werkgever in Heistraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heistraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heistraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heistraat niet geschikt voor uw werk in Heistraat of
 • u functioneert niet voldoende in Heistraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heistraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heistraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heistraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heistraat verblijft, dan mag uw werkgever in Heistraat u eveneens wel ontslaan.