Ontslag Heisterbrug

Uw werkgever in Heisterbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heisterbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heisterbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heisterbrug. Uw werkgever in Heisterbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heisterbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heisterbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heisterbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heisterbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heisterbrug of met bevallingsverlof bent in Heisterbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heisterbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heisterbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heisterbrug
 • Als u in Heisterbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heisterbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Heisterbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heisterbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heisterbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heisterbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heisterbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heisterbrug. Uitzonderingen in Heisterbrug;
 • Als uw werkgever in Heisterbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heisterbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heisterbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heisterbrug niet geschikt voor uw werk in Heisterbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Heisterbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heisterbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heisterbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heisterbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heisterbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Heisterbrug u eveneens wel ontslaan.