Ontslag Heische wal

Uw werkgever in Heische wal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heische wal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heische wal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heische wal. Uw werkgever in Heische wal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heische wal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heische wal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heische wal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heische wal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heische wal of met bevallingsverlof bent in Heische wal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heische wal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heische wal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heische wal
 • Als u in Heische wal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heische wal wilt opnemen;
 • Omdat u in Heische wal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heische wal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heische wal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heische wal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heische wal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heische wal. Uitzonderingen in Heische wal;
 • Als uw werkgever in Heische wal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heische wal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heische wal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heische wal niet geschikt voor uw werk in Heische wal of
 • u functioneert niet voldoende in Heische wal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heische wal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heische wal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heische wal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heische wal verblijft, dan mag uw werkgever in Heische wal u eveneens wel ontslaan.