Ontslag Heioord

Uw werkgever in Heioord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heioord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heioord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heioord. Uw werkgever in Heioord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heioord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heioord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heioord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heioord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heioord of met bevallingsverlof bent in Heioord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heioord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heioord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heioord
 • Als u in Heioord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heioord wilt opnemen;
 • Omdat u in Heioord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heioord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heioord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heioord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heioord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heioord. Uitzonderingen in Heioord;
 • Als uw werkgever in Heioord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heioord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heioord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heioord niet geschikt voor uw werk in Heioord of
 • u functioneert niet voldoende in Heioord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heioord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heioord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heioord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heioord verblijft, dan mag uw werkgever in Heioord u eveneens wel ontslaan.