Ontslag Heino

Uw werkgever in Heino mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heino zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heino

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heino. Uw werkgever in Heino mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heino arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heino niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heino te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heino u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heino of met bevallingsverlof bent in Heino.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heino kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heino die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heino
 • Als u in Heino lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heino wilt opnemen;
 • Omdat u in Heino lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heino lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heino wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heino op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heino

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heino. Uitzonderingen in Heino;
 • Als uw werkgever in Heino bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heino aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heino gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heino niet geschikt voor uw werk in Heino of
 • u functioneert niet voldoende in Heino.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heino

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heino niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heino of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heino verblijft, dan mag uw werkgever in Heino u eveneens wel ontslaan.