Ontslag Heinkenszand

Uw werkgever in Heinkenszand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heinkenszand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heinkenszand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heinkenszand. Uw werkgever in Heinkenszand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heinkenszand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heinkenszand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heinkenszand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heinkenszand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heinkenszand of met bevallingsverlof bent in Heinkenszand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heinkenszand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heinkenszand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heinkenszand
 • Als u in Heinkenszand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heinkenszand wilt opnemen;
 • Omdat u in Heinkenszand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heinkenszand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heinkenszand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heinkenszand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heinkenszand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heinkenszand. Uitzonderingen in Heinkenszand;
 • Als uw werkgever in Heinkenszand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heinkenszand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heinkenszand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heinkenszand niet geschikt voor uw werk in Heinkenszand of
 • u functioneert niet voldoende in Heinkenszand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heinkenszand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heinkenszand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heinkenszand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heinkenszand verblijft, dan mag uw werkgever in Heinkenszand u eveneens wel ontslaan.