Ontslag Heinenoord

Uw werkgever in Heinenoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heinenoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heinenoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heinenoord. Uw werkgever in Heinenoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heinenoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heinenoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heinenoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heinenoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heinenoord of met bevallingsverlof bent in Heinenoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heinenoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heinenoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heinenoord
 • Als u in Heinenoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heinenoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Heinenoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heinenoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heinenoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heinenoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heinenoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heinenoord. Uitzonderingen in Heinenoord;
 • Als uw werkgever in Heinenoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heinenoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heinenoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heinenoord niet geschikt voor uw werk in Heinenoord of
 • u functioneert niet voldoende in Heinenoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heinenoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heinenoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heinenoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heinenoord verblijft, dan mag uw werkgever in Heinenoord u eveneens wel ontslaan.