Ontslag Heineburen

Uw werkgever in Heineburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heineburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heineburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heineburen. Uw werkgever in Heineburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heineburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heineburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heineburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heineburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heineburen of met bevallingsverlof bent in Heineburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heineburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heineburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heineburen
 • Als u in Heineburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heineburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heineburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heineburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heineburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heineburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heineburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heineburen. Uitzonderingen in Heineburen;
 • Als uw werkgever in Heineburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heineburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heineburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heineburen niet geschikt voor uw werk in Heineburen of
 • u functioneert niet voldoende in Heineburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heineburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heineburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heineburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heineburen verblijft, dan mag uw werkgever in Heineburen u eveneens wel ontslaan.