Ontslag Heimolen

Uw werkgever in Heimolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heimolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heimolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heimolen. Uw werkgever in Heimolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heimolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heimolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heimolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heimolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heimolen of met bevallingsverlof bent in Heimolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heimolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heimolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heimolen
 • Als u in Heimolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heimolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heimolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heimolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heimolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heimolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heimolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heimolen. Uitzonderingen in Heimolen;
 • Als uw werkgever in Heimolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heimolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heimolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heimolen niet geschikt voor uw werk in Heimolen of
 • u functioneert niet voldoende in Heimolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heimolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heimolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heimolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heimolen verblijft, dan mag uw werkgever in Heimolen u eveneens wel ontslaan.