Ontslag Heiloo

Uw werkgever in Heiloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiloo. Uw werkgever in Heiloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiloo of met bevallingsverlof bent in Heiloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiloo
 • Als u in Heiloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiloo. Uitzonderingen in Heiloo;
 • Als uw werkgever in Heiloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiloo niet geschikt voor uw werk in Heiloo of
 • u functioneert niet voldoende in Heiloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiloo verblijft, dan mag uw werkgever in Heiloo u eveneens wel ontslaan.