Ontslag Heille

Uw werkgever in Heille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heille. Uw werkgever in Heille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heille of met bevallingsverlof bent in Heille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heille
 • Als u in Heille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heille wilt opnemen;
 • Omdat u in Heille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heille. Uitzonderingen in Heille;
 • Als uw werkgever in Heille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heille niet geschikt voor uw werk in Heille of
 • u functioneert niet voldoende in Heille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heille verblijft, dan mag uw werkgever in Heille u eveneens wel ontslaan.