Ontslag Heiligerlee

Uw werkgever in Heiligerlee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiligerlee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiligerlee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiligerlee. Uw werkgever in Heiligerlee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiligerlee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiligerlee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiligerlee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiligerlee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiligerlee of met bevallingsverlof bent in Heiligerlee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiligerlee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiligerlee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiligerlee
 • Als u in Heiligerlee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiligerlee wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiligerlee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiligerlee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiligerlee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiligerlee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiligerlee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiligerlee. Uitzonderingen in Heiligerlee;
 • Als uw werkgever in Heiligerlee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiligerlee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiligerlee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiligerlee niet geschikt voor uw werk in Heiligerlee of
 • u functioneert niet voldoende in Heiligerlee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiligerlee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiligerlee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiligerlee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiligerlee verblijft, dan mag uw werkgever in Heiligerlee u eveneens wel ontslaan.