Ontslag Heiligeboom

Uw werkgever in Heiligeboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiligeboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiligeboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiligeboom. Uw werkgever in Heiligeboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiligeboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiligeboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiligeboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiligeboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiligeboom of met bevallingsverlof bent in Heiligeboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiligeboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiligeboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiligeboom
 • Als u in Heiligeboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiligeboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiligeboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiligeboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiligeboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiligeboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiligeboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiligeboom. Uitzonderingen in Heiligeboom;
 • Als uw werkgever in Heiligeboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiligeboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiligeboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiligeboom niet geschikt voor uw werk in Heiligeboom of
 • u functioneert niet voldoende in Heiligeboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiligeboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiligeboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiligeboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiligeboom verblijft, dan mag uw werkgever in Heiligeboom u eveneens wel ontslaan.