Ontslag Heilig landstichting

Uw werkgever in Heilig landstichting mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heilig landstichting zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heilig landstichting

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heilig landstichting. Uw werkgever in Heilig landstichting mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heilig landstichting arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heilig landstichting niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heilig landstichting te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heilig landstichting u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heilig landstichting of met bevallingsverlof bent in Heilig landstichting.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heilig landstichting kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heilig landstichting die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heilig landstichting
 • Als u in Heilig landstichting lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heilig landstichting wilt opnemen;
 • Omdat u in Heilig landstichting lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heilig landstichting lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heilig landstichting wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heilig landstichting op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heilig landstichting

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heilig landstichting. Uitzonderingen in Heilig landstichting;
 • Als uw werkgever in Heilig landstichting bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heilig landstichting aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heilig landstichting gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heilig landstichting niet geschikt voor uw werk in Heilig landstichting of
 • u functioneert niet voldoende in Heilig landstichting.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heilig landstichting

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heilig landstichting niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heilig landstichting of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heilig landstichting verblijft, dan mag uw werkgever in Heilig landstichting u eveneens wel ontslaan.