Ontslag Heikantse hoeve

Uw werkgever in Heikantse hoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heikantse hoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heikantse hoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heikantse hoeve. Uw werkgever in Heikantse hoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heikantse hoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heikantse hoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heikantse hoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heikantse hoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heikantse hoeve of met bevallingsverlof bent in Heikantse hoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heikantse hoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heikantse hoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heikantse hoeve
 • Als u in Heikantse hoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heikantse hoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Heikantse hoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heikantse hoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heikantse hoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heikantse hoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heikantse hoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heikantse hoeve. Uitzonderingen in Heikantse hoeve;
 • Als uw werkgever in Heikantse hoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heikantse hoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heikantse hoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heikantse hoeve niet geschikt voor uw werk in Heikantse hoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Heikantse hoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heikantse hoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heikantse hoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heikantse hoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heikantse hoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Heikantse hoeve u eveneens wel ontslaan.