Ontslag Achterste heikant

Uw werkgever in Achterste heikant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste heikant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste heikant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste heikant. Uw werkgever in Achterste heikant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste heikant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste heikant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste heikant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste heikant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste heikant of met bevallingsverlof bent in Achterste heikant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste heikant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste heikant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste heikant
 • Als u in Achterste heikant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste heikant wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste heikant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste heikant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste heikant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste heikant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste heikant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste heikant. Uitzonderingen in Achterste heikant;
 • Als uw werkgever in Achterste heikant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste heikant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste heikant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste heikant niet geschikt voor uw werk in Achterste heikant of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste heikant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste heikant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste heikant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste heikant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste heikant verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste heikant u eveneens wel ontslaan.