Ontslag Heijningen

Uw werkgever in Heijningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heijningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heijningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heijningen. Uw werkgever in Heijningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heijningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heijningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heijningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heijningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heijningen of met bevallingsverlof bent in Heijningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heijningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heijningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heijningen
 • Als u in Heijningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heijningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heijningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heijningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heijningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heijningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heijningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heijningen. Uitzonderingen in Heijningen;
 • Als uw werkgever in Heijningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heijningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heijningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heijningen niet geschikt voor uw werk in Heijningen of
 • u functioneert niet voldoende in Heijningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heijningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heijningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heijningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heijningen verblijft, dan mag uw werkgever in Heijningen u eveneens wel ontslaan.