Ontslag Heijenrath

Uw werkgever in Heijenrath mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heijenrath zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heijenrath

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heijenrath. Uw werkgever in Heijenrath mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heijenrath arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heijenrath niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heijenrath te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heijenrath u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heijenrath of met bevallingsverlof bent in Heijenrath.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heijenrath kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heijenrath die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heijenrath
 • Als u in Heijenrath lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heijenrath wilt opnemen;
 • Omdat u in Heijenrath lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heijenrath lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heijenrath wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heijenrath op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heijenrath

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heijenrath. Uitzonderingen in Heijenrath;
 • Als uw werkgever in Heijenrath bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heijenrath aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heijenrath gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heijenrath niet geschikt voor uw werk in Heijenrath of
 • u functioneert niet voldoende in Heijenrath.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heijenrath

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heijenrath niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heijenrath of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heijenrath verblijft, dan mag uw werkgever in Heijenrath u eveneens wel ontslaan.