Ontslag Heijen

Uw werkgever in Heijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heijen. Uw werkgever in Heijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heijen of met bevallingsverlof bent in Heijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heijen
 • Als u in Heijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heijen. Uitzonderingen in Heijen;
 • Als uw werkgever in Heijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heijen niet geschikt voor uw werk in Heijen of
 • u functioneert niet voldoende in Heijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heijen verblijft, dan mag uw werkgever in Heijen u eveneens wel ontslaan.