Ontslag Heijbeek

Uw werkgever in Heijbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heijbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heijbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heijbeek. Uw werkgever in Heijbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heijbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heijbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heijbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heijbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heijbeek of met bevallingsverlof bent in Heijbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heijbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heijbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heijbeek
 • Als u in Heijbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heijbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Heijbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heijbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heijbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heijbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heijbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heijbeek. Uitzonderingen in Heijbeek;
 • Als uw werkgever in Heijbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heijbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heijbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heijbeek niet geschikt voor uw werk in Heijbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Heijbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heijbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heijbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heijbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heijbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Heijbeek u eveneens wel ontslaan.