Ontslag Heihoek

Uw werkgever in Heihoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heihoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heihoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heihoek. Uw werkgever in Heihoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heihoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heihoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heihoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heihoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heihoek of met bevallingsverlof bent in Heihoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heihoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heihoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heihoek
 • Als u in Heihoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heihoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Heihoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heihoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heihoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heihoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heihoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heihoek. Uitzonderingen in Heihoek;
 • Als uw werkgever in Heihoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heihoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heihoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heihoek niet geschikt voor uw werk in Heihoek of
 • u functioneert niet voldoende in Heihoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heihoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heihoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heihoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heihoek verblijft, dan mag uw werkgever in Heihoek u eveneens wel ontslaan.