Ontslag Heihoefke

Uw werkgever in Heihoefke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heihoefke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heihoefke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heihoefke. Uw werkgever in Heihoefke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heihoefke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heihoefke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heihoefke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heihoefke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heihoefke of met bevallingsverlof bent in Heihoefke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heihoefke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heihoefke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heihoefke
 • Als u in Heihoefke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heihoefke wilt opnemen;
 • Omdat u in Heihoefke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heihoefke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heihoefke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heihoefke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heihoefke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heihoefke. Uitzonderingen in Heihoefke;
 • Als uw werkgever in Heihoefke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heihoefke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heihoefke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heihoefke niet geschikt voor uw werk in Heihoefke of
 • u functioneert niet voldoende in Heihoefke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heihoefke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heihoefke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heihoefke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heihoefke verblijft, dan mag uw werkgever in Heihoefke u eveneens wel ontslaan.