Ontslag Heierhoeve

Uw werkgever in Heierhoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heierhoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heierhoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heierhoeve. Uw werkgever in Heierhoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heierhoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heierhoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heierhoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heierhoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heierhoeve of met bevallingsverlof bent in Heierhoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heierhoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heierhoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heierhoeve
 • Als u in Heierhoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heierhoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Heierhoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heierhoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heierhoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heierhoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heierhoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heierhoeve. Uitzonderingen in Heierhoeve;
 • Als uw werkgever in Heierhoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heierhoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heierhoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heierhoeve niet geschikt voor uw werk in Heierhoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Heierhoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heierhoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heierhoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heierhoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heierhoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Heierhoeve u eveneens wel ontslaan.