Ontslag Heiereind

Uw werkgever in Heiereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiereind. Uw werkgever in Heiereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiereind of met bevallingsverlof bent in Heiereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiereind
 • Als u in Heiereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiereind. Uitzonderingen in Heiereind;
 • Als uw werkgever in Heiereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiereind niet geschikt voor uw werk in Heiereind of
 • u functioneert niet voldoende in Heiereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiereind verblijft, dan mag uw werkgever in Heiereind u eveneens wel ontslaan.