Ontslag Heieind

Uw werkgever in Heieind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heieind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heieind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heieind. Uw werkgever in Heieind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heieind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heieind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heieind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heieind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heieind of met bevallingsverlof bent in Heieind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heieind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heieind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heieind
 • Als u in Heieind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heieind wilt opnemen;
 • Omdat u in Heieind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heieind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heieind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heieind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heieind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heieind. Uitzonderingen in Heieind;
 • Als uw werkgever in Heieind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heieind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heieind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heieind niet geschikt voor uw werk in Heieind of
 • u functioneert niet voldoende in Heieind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heieind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heieind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heieind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heieind verblijft, dan mag uw werkgever in Heieind u eveneens wel ontslaan.