Ontslag Heidveld

Uw werkgever in Heidveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heidveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heidveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heidveld. Uw werkgever in Heidveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heidveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heidveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heidveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heidveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heidveld of met bevallingsverlof bent in Heidveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heidveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heidveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heidveld
 • Als u in Heidveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heidveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Heidveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heidveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heidveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heidveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heidveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heidveld. Uitzonderingen in Heidveld;
 • Als uw werkgever in Heidveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heidveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heidveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heidveld niet geschikt voor uw werk in Heidveld of
 • u functioneert niet voldoende in Heidveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heidveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heidveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heidveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heidveld verblijft, dan mag uw werkgever in Heidveld u eveneens wel ontslaan.