Ontslag Heiderschoor

Uw werkgever in Heiderschoor mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiderschoor zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiderschoor

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiderschoor. Uw werkgever in Heiderschoor mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiderschoor arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiderschoor niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiderschoor te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiderschoor u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiderschoor of met bevallingsverlof bent in Heiderschoor.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiderschoor kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiderschoor die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiderschoor
 • Als u in Heiderschoor lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiderschoor wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiderschoor lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiderschoor lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiderschoor wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiderschoor op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiderschoor

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiderschoor. Uitzonderingen in Heiderschoor;
 • Als uw werkgever in Heiderschoor bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiderschoor aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiderschoor gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiderschoor niet geschikt voor uw werk in Heiderschoor of
 • u functioneert niet voldoende in Heiderschoor.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiderschoor

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiderschoor niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiderschoor of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiderschoor verblijft, dan mag uw werkgever in Heiderschoor u eveneens wel ontslaan.