Ontslag Heidenhoek

Uw werkgever in Heidenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heidenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heidenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heidenhoek. Uw werkgever in Heidenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heidenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heidenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heidenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heidenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heidenhoek of met bevallingsverlof bent in Heidenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heidenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heidenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heidenhoek
 • Als u in Heidenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heidenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Heidenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heidenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heidenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heidenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heidenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heidenhoek. Uitzonderingen in Heidenhoek;
 • Als uw werkgever in Heidenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heidenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heidenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heidenhoek niet geschikt voor uw werk in Heidenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Heidenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heidenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heidenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heidenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heidenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Heidenhoek u eveneens wel ontslaan.