Ontslag Heidekant

Uw werkgever in Heidekant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heidekant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heidekant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heidekant. Uw werkgever in Heidekant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heidekant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heidekant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heidekant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heidekant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heidekant of met bevallingsverlof bent in Heidekant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heidekant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heidekant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heidekant
 • Als u in Heidekant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heidekant wilt opnemen;
 • Omdat u in Heidekant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heidekant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heidekant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heidekant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heidekant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heidekant. Uitzonderingen in Heidekant;
 • Als uw werkgever in Heidekant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heidekant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heidekant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heidekant niet geschikt voor uw werk in Heidekant of
 • u functioneert niet voldoende in Heidekant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heidekant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heidekant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heidekant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heidekant verblijft, dan mag uw werkgever in Heidekant u eveneens wel ontslaan.