Ontslag Heidehuizen

Uw werkgever in Heidehuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heidehuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heidehuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heidehuizen. Uw werkgever in Heidehuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heidehuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heidehuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heidehuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heidehuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heidehuizen of met bevallingsverlof bent in Heidehuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heidehuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heidehuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heidehuizen
 • Als u in Heidehuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heidehuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heidehuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heidehuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heidehuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heidehuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heidehuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heidehuizen. Uitzonderingen in Heidehuizen;
 • Als uw werkgever in Heidehuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heidehuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heidehuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heidehuizen niet geschikt voor uw werk in Heidehuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Heidehuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heidehuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heidehuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heidehuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heidehuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Heidehuizen u eveneens wel ontslaan.