Ontslag Achterste heide

Uw werkgever in Achterste heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste heide. Uw werkgever in Achterste heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste heide of met bevallingsverlof bent in Achterste heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste heide
 • Als u in Achterste heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste heide. Uitzonderingen in Achterste heide;
 • Als uw werkgever in Achterste heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste heide niet geschikt voor uw werk in Achterste heide of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste heide verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste heide u eveneens wel ontslaan.