Ontslag Heibloem

Uw werkgever in Heibloem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heibloem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heibloem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heibloem. Uw werkgever in Heibloem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heibloem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heibloem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heibloem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heibloem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heibloem of met bevallingsverlof bent in Heibloem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heibloem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heibloem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heibloem
 • Als u in Heibloem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heibloem wilt opnemen;
 • Omdat u in Heibloem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heibloem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heibloem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heibloem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heibloem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heibloem. Uitzonderingen in Heibloem;
 • Als uw werkgever in Heibloem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heibloem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heibloem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heibloem niet geschikt voor uw werk in Heibloem of
 • u functioneert niet voldoende in Heibloem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heibloem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heibloem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heibloem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heibloem verblijft, dan mag uw werkgever in Heibloem u eveneens wel ontslaan.