Ontslag Heiakker

Uw werkgever in Heiakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heiakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heiakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heiakker. Uw werkgever in Heiakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heiakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heiakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heiakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heiakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heiakker of met bevallingsverlof bent in Heiakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heiakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heiakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heiakker
 • Als u in Heiakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heiakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Heiakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heiakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heiakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heiakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heiakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heiakker. Uitzonderingen in Heiakker;
 • Als uw werkgever in Heiakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heiakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heiakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heiakker niet geschikt voor uw werk in Heiakker of
 • u functioneert niet voldoende in Heiakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heiakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heiakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heiakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heiakker verblijft, dan mag uw werkgever in Heiakker u eveneens wel ontslaan.