Ontslag Hei-oostenrijk

Uw werkgever in Hei-oostenrijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hei-oostenrijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hei-oostenrijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hei-oostenrijk. Uw werkgever in Hei-oostenrijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hei-oostenrijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hei-oostenrijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hei-oostenrijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hei-oostenrijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hei-oostenrijk of met bevallingsverlof bent in Hei-oostenrijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hei-oostenrijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hei-oostenrijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hei-oostenrijk
 • Als u in Hei-oostenrijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hei-oostenrijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hei-oostenrijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hei-oostenrijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hei-oostenrijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hei-oostenrijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hei-oostenrijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hei-oostenrijk. Uitzonderingen in Hei-oostenrijk;
 • Als uw werkgever in Hei-oostenrijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hei-oostenrijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hei-oostenrijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hei-oostenrijk niet geschikt voor uw werk in Hei-oostenrijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hei-oostenrijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hei-oostenrijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hei-oostenrijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hei-oostenrijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hei-oostenrijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hei-oostenrijk u eveneens wel ontslaan.