Ontslag Gerheggen

Uw werkgever in Gerheggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gerheggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gerheggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gerheggen. Uw werkgever in Gerheggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gerheggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gerheggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gerheggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gerheggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gerheggen of met bevallingsverlof bent in Gerheggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gerheggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gerheggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gerheggen
 • Als u in Gerheggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gerheggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gerheggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gerheggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gerheggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gerheggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gerheggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gerheggen. Uitzonderingen in Gerheggen;
 • Als uw werkgever in Gerheggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gerheggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gerheggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gerheggen niet geschikt voor uw werk in Gerheggen of
 • u functioneert niet voldoende in Gerheggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gerheggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gerheggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gerheggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gerheggen verblijft, dan mag uw werkgever in Gerheggen u eveneens wel ontslaan.