Ontslag Hegelsom

Uw werkgever in Hegelsom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hegelsom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hegelsom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hegelsom. Uw werkgever in Hegelsom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hegelsom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hegelsom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hegelsom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hegelsom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hegelsom of met bevallingsverlof bent in Hegelsom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hegelsom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hegelsom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hegelsom
 • Als u in Hegelsom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hegelsom wilt opnemen;
 • Omdat u in Hegelsom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hegelsom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hegelsom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hegelsom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hegelsom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hegelsom. Uitzonderingen in Hegelsom;
 • Als uw werkgever in Hegelsom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hegelsom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hegelsom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hegelsom niet geschikt voor uw werk in Hegelsom of
 • u functioneert niet voldoende in Hegelsom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hegelsom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hegelsom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hegelsom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hegelsom verblijft, dan mag uw werkgever in Hegelsom u eveneens wel ontslaan.